ยินดีต้อมรับทุกท่าน เข้าชมเว็บบล็อกของฉันนะค่ะ เชิญชมค่ะ
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

ปฏิทินนะค่ะตัวฉันเองค่ะ

ตัวฉันเองค่ะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ : นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Web Site : http://school.obec.go.th/banjombung/ E-Mail : s026@ratchaburi1.org

ท่าน ผอ.พาไปเที่ยวที่บึงฉวากคะ

ท่าน ผอ.พาไปเที่ยวที่บึงฉวากคะ

ครูสาวสวยห้อง 1/1 ขอรูปบ้างคะ

ครูสาวสวยห้อง 1/1 ขอรูปบ้างคะ

กิจกรรมของโรงเรียน